Nabídka našich služeb

Použití

Vodou nepropustná stříkaná polyuretanová pěna pro tepelné izolace. Se strukturou uzavřených buněk jej činí vodotěsným a prodyšným materiálem a tím nevzniká kondenzace par.

Stříkaná pěnová izolace je jedním z nejlepších způsobů izolace. Ve srovnání s minerálními a skelnými izolacemi, poskytuje maximální neprůvzdušnost a nenasákavost.

Stříkaná pěnová izolace je nejen odolná vůči hmyzu a hlodavcům, ale je také odolná vlhkosti, která zabraňuje růstu plísní v domácnosti. Plíseň může ovlivnit zdraví Vašich děti a osob, které jsou náchylnější k astmatu.

Stříkaná pěna může být rovnoměrně nanesena na povrch nebo může být dokonce aplikovaná do úzkých nebo těžko přístupných míst aby se zajistilo těsnění po celé ploše bez tepelných mostů.

Stříkaná pěna je účinná jako izolant, protože se nanáší rovnoměrně a je schopna proniknout do malých prostorů, prasklin, trhlin a rozsedlin ve vašem domě.

Zaslat dotaz na aplikaci pěny

Výhody

Tepelně izolační výhody

Tvrdá pur pěna má nejlepší součinitel prostupu tepla = malá tloušťka.

Nejmenší tloušťka = největší využitelný povrch

Největší tepelný odpor

Hydro izolační výhody

Stříkaná pur pěna s uzavřenou strukturou buněk vytváří souvislou izolační vrstvu, v interiéru není nutné omítání, případně jiné povrchové úpravy a poskytuje úplnou záruku. Nepropouští vlhkost.

Výhody akustické

Polyuretanová stříkaná pur pěna vytváří souvislý systém bez tepelného nebo zvukového mostu. Vytvoří akustickou izolaci a zpevnění podkladu.

Výhody s ohledem na paropropustnost

Trvdá stříkaná pur pěna je voděnepropustná, ale paropropustná: nevzniká kondenzace par a bez potřeby použití parozábrany.

Typy PUR pěn

Epafur SFR1350

Uzavřená struktura buněk, nenasákavá, objemová hmotnost aplikovaná 33-35 kg/m3, tepelná vodivost 0,023 (lambda), ideální pro interiéry (mezi krokve), vynikající koeficient difuze vodních par - µ 38.

Epafur SFR601SD

Uzavřená struktura buněk, nenasákavá, objemová hmotnost aplikovaná 55-60 kg/m3, tepelná vodivost 0,023 (lambda), ideální pro interiéry i exteriéry (ploché střechy, atd.), vynikající koeficient difuze vodních par - µ 38.

Epafur SFR453SD

Samozhášivá, uzavřená struktura buněk, nenasákavá, objemová hmotnost aplikovaná 42-45 kg/m3, tepelná vodivost 0,023 (lambda), ideální pro interiéry i exteriéry (mezi krokve, zdi, potrubí, ploché střechy, atd.), vynikající koeficient difuze vodních par - µ 38.

Epafur SFR255WF

Otevřena struktura buněk, nasákavá, doporučeno kombinovat s parozábranou, objemová hmotnost aplikovaná 10-12 kg/m3, tepelná vodivost 0,034 (lambda), vynikající zvuková izolace, pouze pro interiéry.